top of page

中秋送暖 ‧ 香薰蠟燭工作坊 (一)

一點燭光,燃點生命🕯💛


由香薰蠟燭導師指導下,親自製作既精美,又香噴噴嘅蠟燭!

參加者完成第一場「中秋送暖香薰蠟燭工作坊」之後,都異口同聲話靚到唔捨得點,話擺放家中作攞設,成為家中擺設亦係唔錯的選擇啊!

香薰的味道令人放鬆,加上顏色,到花材都是自己選擇,做一個專屬自己的香薰蠟燭。

再次感謝當日參加者的支持與關愛❤️

23 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page